فهرست

مهر, ۱۳۹۴

 

بمناسبت اول مهر ۱۳۹۴و بازگشائی مدارس

بمناسبت اول مهر ۱۳۹۴و بازگشائی مدارس سال تحصیلی ۱۳۹۴- ۹۵ آغاز میشود .میلیونها دانش آموز ودانشجو خود را برای ورود به کلاسهای درس در  مدارس ، دانشگاه ها وسایر مراکز آموزشی آماده میکنند. خانواده ها درشرایطی با بیم وامید فرزندان خود را بدرقه راه مدارس میکنند که فشار اقتصادی بسیاری از آنها را حتی از تامین ابتدائی ترین نیازهای معیشتی و خوراکی فرزندان خود عاجزکرده است. فقر، بسیاری ازجوانان ونوجوانان طبقات زحمتکش را همچنان درآتش حسرت ورود به مدارس ودانشگاه ها میسوزاند .کسترش  توزیع ومصرف مواد مخدر در مدارس ودانشگاهادامه مطلب


راه صمد

ای تو پیشاهنگ رفتن در شب سرد زمانه در ارس چون گل نشانده گرمی خونت نشانه ببین صمد که راه تو شد ره هر رودخانه کلام تو کتاب تو می‌رود خانه به خانه ماهی کوچک در رهت پویا دل پر از کینه جان پر از پیکار تا که بگشاید راه دریا را می‌ستیزد با مرغ ماهی‌خوار آتشی در دل شعله‌ها در خون می‌رود بیدار می‌رود هوشیار ای که هر موج ارس را باشد از خون تو پیغام ماهیان جویباران می‌شناسندت به هر نام ببین صمد که راه تو شد رهادامه مطلب


هم آغوش خاوران

هم آغوش خاوران آهای ….، آهای … همسایه در آشیان من توفانی به پاست حادثه در راه است سیل ویرانگر می خواهد صخره هارا در نوردد *** آهای ….، آهای …. همسایه لمیده گان سریر مرمرین سرمایه برای سرهایمان دارها به پا ساخته اند تئاتر مسخره هیئت عفو مرگ را به صحنه خواهد آورد تا آخرین سکانس خود را برای مسخ شدگان قدرت نمایش دهد *** آهای…..،آهای…. همسایه اینان درنده گی همپالکی هایشان را در سراسر جهان یدک می کشند وبا تمام تعفن و گندیده گیشان بر ما می تازندادامه مطلب