فهرست

مرداد, ۱۳۹۴

 

سیاست سرکوبگرانه دولت ترکیه علیه نیروهای انقلابی و چپ را محکوم میکنیم

سیاست سرکوبگرانه دولت ترکیه علیه نیروهای انقلابی و چپ را محکوم میکنیم دولت ترکیه با آغاز حملات نظامی و بمباران مناطق استقرار نیروهای (پ ک ک) آتش بس شکننده ای را که از دوسال قبل میان نیروهای نظامی (پ ک ک) و ارتش ترکیه برقرارشده بود، شکست وتمام امید واریهای نیروهای دموکراتیک و زحمتکشان ترکیه برای  حل مسائل از طریق مسالمت آمیز را نقش برآب کرد  واینک شبح جنگ وکشتاربرفرازترکیه درپرواز است. ترکیه علاوه بربمباران مداوم پایگاه های  (پ ک ک) درقندیل، نیروهای کرد  ی. پ.گ”درسوریه را نیز که درخطادامه مطلب


سیاست سرکوبگرانه دولت ترکیه علیه نیروهای انقلابی و چپ را محکوم میکنیم!

دولت ترکیه با آغاز حملات نظامی و بمباران مناطق استقرار نیروهای (پ ک ک) آتش بس شکننده ای را که از دوسال قبل میان نیروهای نظامی (پ ک ک) و ارتش ترکیه برقرارشده بود، شکست و تمام امیدواریهای نیروهای دموکراتیک و زحمتکشان ترکیه برای  حل مسائل از طریق مسالمت آمیز را نقش برآب کرد  و اینک شبح جنگ وکشتار برفراز ترکیه درپرواز است. ترکیه علاوه بربمباران مداوم پایگاه های  (پ ک ک) درقندیل، نیروهای کرد  ی. پ.گ”درسوریه را نیز که درخط مقدم جبهه جنگ علیه  داعش میرزمند، بمباران کرده استادامه مطلب


هیچکس “غیر قانونی” نباید باشد

در پاسخ به تراژدی مرگ پناهند ها در اتریش ” نوشین شفاهی ” فاجعه پناهنده ها همچنان ادامه دارد. اجساد ۷۱ نفر که به گفته مسئولین احتمالا سوری بوده در یک کامیون رها شده پیدا شد. مرگ این انسانهای بی پناه دل هر انسانی را شدیدا بدرد می آورد. این افراد که چندین کودک هم در میان آنان هستند در دمای ۹۰ درجه بحال خود رها شده که در آن دمای طاقت فرسا هلاک شوند. براستی چه کسانی مقصرند؟ درهای بسته و قوانین ضد پناهندگی اروپا یا قاچاقچیان بیرحم وادامه مطلب


درباره توافق نامه هستهای

درباره توافق نامه هستهای بالاخره بعد ازسالها کشمکش جمهوری اسلامی با کشورهای ۵+۱ برسر برنامه هسته ای ایران، درروز سه شنبه ۲۳ تیرماه  این مذاکرات به پایان رسید . وطرفین اعلام کردند که به یک توافقنامه جامع دست یافته اند. اکنون دیگر برهمه دنبال کنندگان جریان مذاکرات روشن است که  این مذاکرات بیش از سه سال قبل  میان نمایندگان ایالات متحده آمریکا و رژیم جمهوری اسلامی به صورت محرمانه جریان داشت و بعد از توافقات کلی دراین مذاکرات بود که شکل علنی آن در لوزان ووین  با گروه ۵+ ۱ادامه مطلب