فهرست

اردیبهشت, ۱۳۹۴

 

گفتگوی دریچه تی وی با نوشین شفاهی – مبارزات زنان در ایران


گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر کارگران مبارز ! اول ماه مه روز تجلی همبستگی جهانی کارگر ان درراه است  .دراین روز کارگران سراسرجهان  اتحاد وهمبستگی جهانی خود را در مقابل سرمایه به نمایش میگذارند.رفقا این روز تاریخی را به شما شادباش میگوئیم . رفقای کارگر! کارگران جهان باردیگر درتدارک روزاول ماه مه هستند. روزی که تجلی اتحاد ، مبارزه ،مقاومت ، تجربه ودرس آموزی ارشکست ها وپیروزیها وسرانجام روز حدت بخشیدن به مبارزه متحد علیه سرمایه است. به همین منظورطبقه کارگردرسرتاسرجهان راه پیمائی شورانگیزی را که نیمادامه مطلب


فراخوان شرکت در شب همبستگی با کارگران زندانی وزندانیان سیاسی دراستکهلم

فراخوان شرکت در شب همبستگی با کارگران زندانی وزندانیان سیاسی دراستکهلم به فراخوان شورای حمایت ازمبارزات آزادیخواهانه مردم ایران –استکهلم ، به مناسبت اول ماه مه ، شب همبستگی باکارگران زندانی وزندانیان سیاسی ایران برگزارمیگردد. فعالین سازمان اتحادفدائیان کمونیست  ضمن حمایت ازفراخوان شورا ،ازهمه فعالین سیاسی آزادیخواه وخواهان آزادی زندانیان سیاسی دعوت میکند دراین مراسم شرکت کرده وهمبستگی خودرا با کارگران زندانی وزندانیان سیاسی محبوس درسیاهچالهای رژیم جمهوری اسلامی اعلام دارند. فعالین سازمان اتحادفدائیان کمونیست سوئد  بیستم اوریل ۲۰۱۵   فراخوان شب همبستگی با کارگران زندانی وزندانیان سیاسی شورای استکهلمادامه مطلب


ده هاهزارنفراز معلمان کشوردراعتراضات سراسری امروز شرکت کردند

ده هاهزارنفراز معلمان کشوردراعتراضات سراسری امروز شرکت کردند درپی فراخوان به اعتراض سراسری معلمان درروز ۲۷ فروردین ، معلمان معترض  درشهرهای تهران، کرج، اراک، ساوه، خمین، دهدشت، شهرکرد، سنندج، قروه، مریوان، خرم آباد، بروجرد، الیگودرز، نورآباد، دلفان، کرمانشاه، یزد، بجنورد، سبزوار، جاجرم، زنجان، ابهر، قزوین، مشهد، بندرعباس، بندر امام، بوشهر، قزوین، همدان، شاهرود، ایلام، رشت، شهرضا، زاهدان، زرین دشت، داراب و ایوان وسایرشهرها وروستاها تجمع کردند. برای دیدن آلبوم عکس تجمع امروز اینجا را کلیک کنید.دراین تجمعات مطالبات و خواسته های معلمان در بنر ها و پلاکاد های متعددی درادامه مطلب


فراخوان حمایت ازاعتراضات سراسری معلمان

فراخوان حمایت ازاعتراضات سراسری معلمان معلمان زحمتکش کشور که ازجمله محروم ترین اقشار جامعه محسوب میگردند ،درسالهای اخیر همچون طبقه کارگرایران  بیشترین بارفشارومحرومیت های ناشی از تشدید بحران اقتصادی و غارت و چپاول مافیای قدرت وثروت را متحمل شده ومیشوند . معلمان کشور برای مقابله با تعرضات نظام حاکم وبرای تحقق خواست های صنفی وسیاسی شان  ازپای ننشسته وبه اشکال مختلف مبارزه  دست زده اند. درپیش گرفتن سیاست سرکوب ،دستگیری، زندان ،اخراج ازکار  و تهدید و توبیخ  توسط رژیم جمهوری اسلامی ووعده ووعید های پوچ وعوامفریبانه سردمداران دستگاه دولتی نهادامه مطلب