فهرست

بهمن, ۱۳۹۳

 

فراخوان برای نجات جان زندانیان سیاسی

آخرین اخبار حاکی از آن است که شش تن اززندانیان سیاسی زندان ارومیه به نام های سامان نسیم،سیوان نژادی،ابراهیم عیسی پور،علی افشاری،حبیب افشاری ویونس آقایان  که دربیدادگاه های رژیم به اعدام محکوم شده اند ، به مکان نامعلومی انتقال یافته اند. انتقال این زندانیان به مکان نامعلوم احتمال اعدام آنهارا قوت بخشیده است.همبندان آنها نیز اعلام کرده اند که این زندانیان به احتمال زیاد برای اجرای حکم اعدام ازبند خارج شده اند. بعد ازاعتصاب غذای زندانیان سیاسی ارومیه، سردمداران رژیم برای انتقام کشی اززندانیان و ایجادجورعب ووحشت درجامعه فشاربه زندانیانادامه مطلب


احزاب ،سازمانها وایرانیان مبارز

فراخوان برای نجات جان زندانیان سیاسی آخرین اخبار حاکی از آن است که شش تن اززندانیان سیاسی زندان ارومیه به نام های سامان نسیم،سیوان نژادی،ابراهیم عیسی پور،علی افشاری،حبیب افشاری ویونس آقایان  که دربیدادگاه های رژیم به اعدام محکوم شده اند ، به مکان نامعلومی انتقال یافته اند. انتقال این زندانیان به مکان نامعلوم احتمال اعدام آنهارا قوت بخشیده است.همبندان آنها نیز اعلام کرده اند که این زندانیان به احتمال زیاد برای اجرای حکم اعدام ازبند خارج شده اند. بعد ازاعتصاب غذای زندانیان سیاسی ارومیه، سردمداران رژیم برای انتقام کشی اززندانیانادامه مطلب


پیام همبستگی به کمیته مرکزی و اعضا وهواداران کومه‌له به مناسبت روزکومه له

پیام همبستگی به کمیته مرکزی و اعضا وهواداران کومه‌له به مناسبت روزکومه له رفقا! بدینوسیله فرا رسیدن ۲۶ بهمن روزکومه له را به شما و کارگران و زحمتکشان کردستان شادباش می گوئیم. کومه له برای کارگران و زحمتکشان کردستان وایران سازمان شناخته شده ای است ، روزکومه له برای آنها یاد آور مبارزه انقلابی وازخودگذشتگی انسانهائی است که دردفاع از منافع کارگران و توده های زحمتکش مردم و برای رسیدن به آزادی و سوسیالیسم درصفوف کومه له جان باخته اند. شکل گیری فعالیت علنی کومه له درکردستان و متشکل شدنادامه مطلب


آنچه باید از سیاهکل آموخت

هدف از عملیات سیاهکل اغاز مبارزه مسلحانه و در نهایت توده ای شدن ان بمنظور ساقط کردن نظام سلطنتی بود . پیشاهنگان انقلابی با انجام عملیات سیاهکل به این امر اگاه بودند که عملیاتی در این سطح و در سطوح وسیعتر تنها از طرف پیشاهنگ انقلابی قادر به سرنگونی سیستم و درهم کوبیدن ماشین سرکوب دولتی نخواهد بود . بلکه هدف همانا شکستن فضای ترس و اختناق و غلبه بر جو ناامیدی بود که در بستر ان نسل جوان اموزشهای سیاسی را فرا گیرد . ایجاد یک سازمان انقلابی ،ادامه مطلب


تاثیرحماسه سیاهکل در مبارزات زنان

 قیام سیاهکل  بعنوان مبدا یک مبارزه نوین تاثیرات شگرفی در تمام ابعاد مبارزات اجتماعی و در تاریخ جنبش چپ گذاشت، و نقطه عطف مهمی در اوجگیری اندیشه های سوسیالیستی در میان اقشار جوان بویژه دانشجویان بود. در دهه های ۳۰ تا ۵۰ مبارزات مسلحانه مُهر خودش را بر تمامی جنبشهای انقلابی دنیا زده بود و درجه انقلابیگری ارتباط مستقمی با درجۀ اقدام عملی و مقاومت مسلحانه داشت. مقاومت توده های ویتنام در مقابل ملیتاریسم آمریکا، مبارزات رهایی بخش خلق فلسطین و مبارزه مسلحانه ظفار و جنگهای چریکی آمریکای لاتین موجادامه مطلب


پیام کمیته ولایتی کرج به مراسم گرامی داشت سیاهکل

سلامی گرم به شما عزیزان شرکت کننده و دست اندرکاران یادمان سیاهکل رفقا در ۴۴ سال پیش در شرایطی که رعب و وحشت بر جامعه سایه افکنده بود و از ان مهمتر تمامی باورهای طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه نسبت به کمونیستها ضربه خورده بود . زحمتکشان جامعه ما در مورد مبارزات و پیگیری وصداقت کمونیستها فقط درکتابها و قصه های مبارزات کمونیستها با فاشیسم شنیده و یا خوانده بودند اما زمانی که باید به عینه این از خود گذشتگی ها را درسطح جامعه می دیدند رهبران حزب توده کهادامه مطلب


 پیام کمیته کردستان به شرکت کنندگان در مراسم بزرگداشت چهل و چهارمین سالروز حماسه سیاهکل

سلام ای سازمان فردا سلام ای سازمان عشق سلام ای گسترش میهنی سلام … در چهل و چهارمین  سالروز رستاخیز سیاهکل  ﻯﺮﺍﺬﮔﻨﺎﻳﻨﺒ سازمان چریک های فدایی خلق ایران گرمترین و انقلابی ترین درودهایمان را نثار شما رفقای شرکت کننده در مراسم بزرگداشت این روز تاریخی می کنیم. چهل و چهار سال پیش در شرایطى که دیکتاتورى افسار گسیخته رژیم پهلوى با همکارى و پشتیبانى تمام عیار حامیان امپریالیستش جو رعب و سکوت را بر جامعه ایران مستولى کرده بود , در اعماق جنگلهاى سیاهکل این صفیر گلوله  فدایى بود کهادامه مطلب


یاد وخاطره حماسه آفرینان سیاهکل و قیام توده ای بهمن ۵۷ را پاس داریم

  فراز و نشیب های مبارزات مردمان یک سرزمین و به تبع آن یک قشر و طبقه اجتماعی ، همواره دارای مقاطعی است که به دلیل اهمیت و تاثیرگزاری آن برکل جنبش آن قشر وطبقه  و یا ملت، به نقطه عطف تاریخی تبدیل میگردد . ۱۹ بهمن۴۹  و ۲۲ بهمن ۵۷ نیز درتاریخ مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه توده های زحمتکش ایران از نقاط عطف مهم تاریخی محسوب میشوند. دراواخر دهه ۱۳۴۰درحالی که فضای رعب و هراس و یاس و ناامیدی برجامعه حاکم بود، عده ای از جوانان کمونیست باادامه مطلب


متن سخنرانی سالار حسامی در بزرگداشت حماسه سیاهکل

تاثیر حماسه سیاهکل برمبارزات دموکراتیک و آزادیخواهانه توده های مردم ایران به هزاران جان شیفته ی به خون خفته سلام،به جانهای یاغی دربند،به خاطره ی آن گوزن های عاشق که رزمیدند،آفریدند و در سینه ی خلق های تحت ستم استثمار جاودانه شدند. من هم به نوبه خود به همه شما خوش آمد میگویم  . قبل از اینکه به موضوع اصلی برنامه بپردازم و متنی رو که درباره تاثیر حماسه سیاهکل  برمبارزات دموکراتیک و آزادیخواهانه توده های مردم ایران را  برایتان بخوانم جا دارد که از این تریبون همدردی خودم راادامه مطلب


یاد وخاطره حماسه آفرینان سیاهکل و قیام توده ای بهمن ۵۷ را پاس داریم

یاد وخاطره حماسه آفرینان سیاهکل و قیام توده ای بهمن ۵۷ را پاس داریم   فراز و نشیب های مبارزات مردمان یک سرزمین و به تبع آن یک قشر و طبقه اجتماعی ، همواره دارای مقاطعی است که به دلیل اهمیت و تاثیرگزاری آن برکل جنبش آن قشر وطبقه  و یا ملت، به نقطه عطف تاریخی تبدیل میگردد . ۱۹ بهمن۴۹  و ۲۲ بهمن ۵۷ نیز درتاریخ مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه توده های زحمتکش ایران از نقاط عطف مهم تاریخی محسوب میشوند. دراواخر دهه ۱۳۴۰درحالی که فضای رعب وادامه مطلب