فهرست

دی, ۱۳۹۳

 

زنان آذربایجان: تبعیض جنسی، نژادپرستی واستعمارداخلی

ایران برخلاف تصور رایج ، کشوری با قومیت های مختلف است که دارای دین و مذاهب متفاوت میباشد. با این حال بیش از یک قرن، دولت در ایران مرکزگرا بوده ، به طوری که قدرت و توجه در شهرهای بزرگی همچون تهران و خصوصا شهرهای فارس نشین متمرکز شده است. از لحاظ اتنیکی در کنار فارس ها ، ترک، کرد، گیلک، لر، ترکمن، بلوچ، عرب، تالش، آسوری، ارمنی،… زندگی می کنند. تا پایان قرن نوزدهم، طرح هویت در میان آذربایجانی ها مشخص نبود، آنها خود را ترک، آذربایجانی، ایرانی، وادامه مطلب


فرارسیدن سال ۲۱۵ میلادی را  به همه کارگران وزحمتکشانی که این روز را جشن میگیرند شادباش میگوئیم

.جهان  درسال گذشته درچنگال بی رحم مناسبات  ظالمانه واستثمارگرانه نظام  سرمایه داری  روزگاری توام با بیم وهراس ، جنگ وخونریزی وبحرانهای عظیم مالی  سپری کرد .بشریت تشنه آزادی ، رفاه  وداشتن یک زندگی انسانی  که درآن نشانی از ستم واستثمار ، زور وسرکوب و جنگ وخونریزی نباشد، بار دیگرفرو ریختن کاخ خیالی وبهشت موعود استثمارگران  وجنگ افروزان عالم را به چشم دیدند وبار سنگین آن را در نابودی دست آوردهای  جنش کارگری وسایر جنبشهای اجتماعی ،در گرانی ، بیکاری ، گسترش فقر ، آلودگی محیط زیست ، مرگ ومیر میلیونیادامه مطلب


مناسبت شصت ویکمین سالگرد ۱۶ آذر(روزدانشجو)

بمناسبت  شصت ویکمین سالگرد ۱۶ آذر(روزدانشجو) با ۱۶ آذر ۳۲حرکت دانشجوئی ایران برعلیه ستم واستثمار وزور وسرکوب  وارد مرحله ای شد که ازآن پس بعنوان  جنبش دانشجوئی در عرصه جنبشهای اجتماعی ایران نقش مهم وتاثیرگذاری بازی کرده است. بعد ازکودتای ۳۲ وحاکمیت تمام کمال استبداد وخودکامگی دستگاه سلطنت که هرصدای مخالفی را با زندان وشکنجه وتیرباران جواب میداد وهر حزب و تشکلی که کمترین مخالفت را با سیاست های رژیم حاکم  داشت ممنوع واجازه فعالیت ازآن سلب میشد درچنین فضائی وظایف بزرگی بردوش جنبش دانشجوئی قرار گرفت . جنبش دانشجوئی ادامه مطلب


فراخوان حمایت اززندانیان سیاسی اعتصابی زندان ارومیه

فراخوان حمایت اززندانیان سیاسی اعتصابی زندان ارومیه اکنون بیش از ۱۶ روزاست که ۳۰ نفر از زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرایم در نگهداری زندانیان و تراکم بیش از ظرفیت از روز پنجشنبه ۲۹ آبان ماه دست به اعتصاب غذا (تر)زده اند . این زندانیان اعلام کرده اند که   تا رسیدن به خواست هایشان به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد. بنا به گزارش منتشره از سوی فعالان حقوق بشر، درحالیکه ظرفیت بند ۱۲ ( بند زندانیان سیاسی) زندان مرکزی ارومیه شامل ۵۰ زندانیادامه مطلب


تسلیت بمناسبت درگذشت رفیق مادر سلاحی ( صدیقه  حائری) عزیز 

 روز شنبه  نهم آذر۱۳۹۲ رفیق گرانقدرمادر سلاحی ، رفیق وعزیز همه مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم ومبارزی نستوه وانسانی مقاوم ومهربان درسن ۸۸ سالگی بدرود حیات گفت . رفیق مادرسلاحی  بیش از پنج دهه اززندگانی خود را درطبق اخلاص گذاشت … و با آغازمبارزه مسلحانه علیه رژیم شاه که امید و به  رهائی کارگران وزحمتکشان از ستم واستثمار و زور و سرکوب  نظام سرمایه داری را دردلها برافروخته بود ، به سنگر مبارزه برای ازادی و سوسیالیسم پیوست  و تا آخرین لحظات زندگی خود به این اهداف وآرمانهای انسانی وفادار ماند. سهادامه مطلب