فهرست

آذر, ۱۳۹۳

 

مصاحبه نشریه کار با سالار حسامی درباره اوضاع کردستان و روند مبارزات توده های زحمتکش کرد درسوریه

کار : رفیق حسامی طی چندسال گذشته در عراق و سوریه تحولاتی رخ داده است که تاثیرات این تحولات درکردستان عراق ، ترکیه و سوریه به مطرح شدن مسئله استقلال در اقلیم کردستان ، شکل گیری کانتون های سه گانه درکردستان سوریه ، حمله نیروهای «دولت اسلامی عراق و شام » به کوبانی و مقاومت نیروهای مسلح مردمی و نیز تظاهرات گسترده در شهرهای کردستان ترکیه شد. قبل ازاینکه پرسش های خودمان را پیرامون تحولات فوق با شما درمیان بگذاریم ابتدا برای اطلاع خوانندگان نشریه میخواستم بصورت خلاصه مواضع سازمانادامه مطلب


فراخوان شرکت درگردهمائی های روز اول نوامبر، دهم آبان، در حمایت از کوبانی

فراخوان شرکت درگردهمائی های روز اول نوامبر، دهم آبان، در حمایت از کوبانی مقاومت زحمتکشان کوبانی درمقابل حملات وحشیانه «داعش»  وارد چهل وششمین روز خود شده است . نیروهای انقلابی و مردم زحمتکش کوبانی برای مبارزه با تهاجم داعش و مقابله با توطئه ها ودسایس قدرتهای جهانی و کشورهای مرتجع منطقه، احتیاج به حمایت و پشتیبانی نیروهای انقلابی و افکارعمومی مترقی جهان دارند. درهمین ارتباط  احزاب و سازمانها و تعداد کثیری از شخصیت های جهان  اول نوامبر را روز جهانی حمایت از مقاومت کوبانی اعلام کرده و فراخوان  تجمع وادامه مطلب