فهرست

مهر, ۱۳۹۳

 

مبارزه وتبعید و تلاشی دوباره برای زندگی دراین سوی ابها گفتگو با احسان حقیقی نژاد ،


بمناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۴-۹۳

بمناسبت  آغاز سال تحصیلی   ۹۴-۹۳ با فرارسیدن  ماه مهر، سال تحصیلی جدید آغاز میگردد. میلیونها نفراز فرزندان کارگران و زحمتکشان  به امید کسب دانش  و تامین زندگی بهتر برای اینده خود، روانه مدارس و دانشگاه ها میشوند. درکشور ما بدلیل حاکمیت  رژیمی به غایت ارتجاعی،  سالها است که  مسیر دستیابی به تجربیات و دانش بشری  با موانع متعددی روبرو است  .  دانش آموزان و دانشجویان از همان  گامهای نخستین ورود به مراکز آموزشی  با انبوه موانع   روبرو هستند ، چرا که ارتجاع مذهبی با زور سرنیزه سایه شوم خود راادامه مطلب


گرامی باد یاد وخاطره جانباختگان شهریور ۶۷ بیست و شش سال از قتل عام زندانیان سیاسی سپری شد .

گرامی باد یاد وخاطره جانباختگان  شهریور ۶۷ بیست و شش سال از قتل عام زندانیان سیاسی  سپری شد .  بیست و شش سال قبل  دریک  توطئه از پیش طراحی شده  به فرمان خمینی هزاران زندانی سیاسی  که اغلب آنها دوران محکومیت خودرا سپری کرده  ودرانتظار آزادی خویش بودند ، به قتل رسیدند. جمهوری اسلامی  که طی  سالها جنگ و خونریزی وشکست درجبهه های جنگ ارتجاعی،  جام زهر را سرکشیده بود، درهراس از  گسترش نارضایتی های عمومی  به این جنایت هولناک دست یازید تا  با محروم کردن  جنبش های انقلابی ازادامه مطلب


 زندانی ای هر دم در یاد

زندانی ۲ زندانی ای اوج فریاد       زندانی ای هر دم در یاد ای که شور و عزم آهنین ات    ســرداده آواز آخــریـــن ات زندانی ای اوج فریاد  زندانی ای هر دم در یاد در نگـــه همه گــــان  تو همان شیری گرچه زجور شه هان تو بـه زنجیـری خـونیـن پیکــار تــو   فــردا از آن تــو لاله زخون رخ تو سرخی دارد   ژاله زپاکی روی تو می بارد بــرپــا کــه راه تــو    فــردا از آن تــو نقش جان بازی ات همه جای اوین نشانه ای از رزم بیژن گرد و دلیر حماسه ی تاریخ پر زفراز و نشیب برای ما درسیادامه مطلب