فهرست

تیر, ۱۳۹۳

 

دومین سالگرد قیام «روژاوا» را،به توده های زحمتکش مردم کرستان شادباش میگوئیم

دومین سالگرد  قیام «روژاوا» را،به توده های زحمتکش مردم کرستان شادباش میگوئیم دوسال  قبل درروز نوزدهم جولای ،توده های زحمتکش  مردم کردستان  غربی (سوریه)  با استفاده از  توازن قوای موجود درمنطقه ، دست به قیام زدند. قبل ازآن نیز قیامهای متعددی درکشورهای  شاخ آفریقا و خاورمیانه ازجمله درسوریه ، بوقوع پیوسته بود  که از آنها  اغلب تحت عنوان «بهار عربی» نیر باد میکنند. اما قریب به اتفاق این قیامها بادخالت صاحبان قدرت و ثروت و دولتهای امپریالیستی و دول ارتجاعی منطقه ازمسیرخود منحرف ودرنیمه را متوقف  واغلب به جنگ وادامه مطلب


حملات وحشیانه اسرائیل به نوارغزه

حملات  وحشیانه اسرائیل به نوارغزه رژیم متجاور ونژادپرست اسرائیل  باردیگر توده های مردم  فلسطین را آماج حملات وحشیانه قرارداده است. آنها این بار کشته شدن سه جوان اسرائیلی  را بهانه حملات تجاوزکارانه خودقرارداده اند ،درحالیکه هنوز عاملین قتل آنها مشخص نشده است و سازمانهای فلسطینی نیزهیچکدام  قتل این نوجوانان را برعهده نگرفته اند. درنتیجه بمباران های مداوم  جنگنده های اسرائیل و حملات زمینی آنها به غزه تاکنون صد ها نفراز توده های رنجدیده مردم فلسطین کشته هزاران نفر زخمی و ازخانه وکاشانه خود آواره شده اند.حملات زمینی و هوائی اسرائیلادامه مطلب


درباره تفاهم نامه هسته ای

درباره تفاهم نامه هسته ای همانطورکه قابل پیشبینی بود رژیم جمهوری اسلامی بعداز سالها توهم پراکنی درباره بلندپروازیهای هسته ای وکش وقوس بادولتهای غربی  سرانجام درموقعیتی گریزناپذیر به امضای تفاهم نامه با قدرت های بزرگ تحت عنوان ۵ بعلاوه ۱تن داد. این قرارداد برخلاف ادعای سران رژیم نه یک تفاهم نامه «برد/برد» بلکه ازسوی جمهوری اسلامی  قبول قراردادی است که سابق براین مدعی بودند که چنین قرارمداری را نخواهند پذیرفت.طبق سند منتشره درمطبوعات ، طبق این تفاهمنامه جمهوری میباید «ـ میزان عظیمی از ذخیره اورانیومهای غنی شده خود را ازادامه مطلب