فهرست

دی, ۱۳۹۲

 

یکی به  نعل  یکی  به  میخ

ابراهیم نبوی در دقایق پایانی برنامه افق صدای آمریکا با موضوع «بازگشت به ایران»، گفت: «دهه ۶۰ هم که دیگه ۳۰ سال ازش گذشته، دیگه اصلا کسی یادش نیست. یارو می‌گه که آقا سال ۶۷ رو به یاد بیارید، خوب سال ۶۸ که آقای خمینی مرحوم شد کسی یادش نیست. شما اصلا یاد کسی نیار اون سال‌ها رو، ولش کن، تموم شد؛ به نظر من این داستان رو اصلا نباید بهش توجه کرد…» از طرف دیگر محمد نوری زاد فرد دیگری از همین جناح(اصلاح طلبان) در ایرانگردی هایش که آنراادامه مطلب


حمله پلیس نظامی کامبوج به کارگران اعتصابی فاجعۀ دیگری ببار آورد

پلیس نظامی کامبوج به روی کارگران اعتصابی صنعت پوشاک آتش گشود که به کشته شدن  حداقل ۴ کارگر اعتصابی و زخمی شدن بسیاری منجر شد و شب گذشته کارگران بسیاری توسط پلیس دستگیر شدند. بدنبال اعتصاب عمومی دهها هزار کارگر صنایع نساجی برای افزایش دستمزد، که از ۲۴ دسامبر اغاز شده بود، کارگران جاده ای در حومه جنوبی پنوم پن را مسدود کردند. رژیم ضد کارگری کامبوج هم بیش از ۵۰۰ پلیس ضد شورش را تار و کار کردن کارگران به کارخانه ها و خیابانها فرستاد. این حمله وحشیانه پلیسادامه مطلب