فهرست

دی, ۱۳۹۲

 

حمله به کمپ لیبرتی به فاصله کوتاهی بعد از سفر مالکی به تهران!

حمله به کمپ لیبرتی به فاصله کوتاهی بعد از سفر مالکی به تهران!  شامگاه ۵ دی ۱۳۹۲ کمپ لیبرتی با دهها فروند موشک از انواع مختلف هدف قرار گرفت. گزارشها حاکى از آن است که این حمله منجر به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن بیش از ۵۰ نفر از اعضای سازمان مجاهدین در کمپ لیبرتی شده است که حال برخی از مجروحین وخیم است . این چهارمین حمله موشکی به کمپ لیبرتی در سال ۲۰۱۳ است ، اردوگاه های این سازمان در عراق بارها و بارها به صورت مختلفادامه مطلب


آن گوزنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهای عاشق

ادبیات روح یک ملت است که بی در زمان است و سیال.در سطح تاریخ جاریست.داستان،زبان مشترک نسلهایی است که در امتداد صف سالها و قرن ها ایستاده اند،زبانی که آنکه در ابتدای صف ایستاده بوسیله ی آن با آخرینی که دم به دم جایگاه آخرین بودن به دیگری می سپارد،سخن می گوید.و تجربه هایی ته نشین شده در روح و ضمیر ملتی ست.ادبیات مرز نمی شناسد در عین حال که بیانگوی روح یک ملت و دردها و امیدهاشان است اما تجربه را نیز به دیگری خارج از دایره ی زبانیادامه مطلب


اعلامیه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست به مناسبت شصتمین سالگرد ۱۶آذر(روزدانشجو)

 شصتمین سالگرد ۱۶آذر ۳۲ را درحالی گرامی میداریم که هنوز خواست ها ومطالباتی که دانشجویان مبارزوانقلابی بیش از شصت سال قبل مطرح کردند و برای تحقق آنها به پاخواستند و با شهادت سه تن از دانشجویان بدست عوامل استبداد شاهنشاهی  این روز به نماد جنبش دانشجوئی ایران تبدیل شد ، به تحقق نپیوسته است و مبارزه همچنان ادامه دارد. طی این سالهای طولانی جنبش دانشجوئی بعنوان قشرآگاه جامعه ، ضمن تاثیرپذیری ژرف از مبارزه طبقات اجتماعی، با تلفیق علم ودانش ومبارزه درعرصه  جنبش های اجتماعی، سرچشمه اشاعه آگاهی درمیان توده هایادامه مطلب


نگاهی به مشخصات و وظایفِ سازمانِ فراگیر چپ در ایران

در خطوط زیر پس از نگاهی گذرا به مشخصات سازمان چپ مورد نظر، سپس به وظایفِ آن در قبالِ چالشهای موجود در ایران پراخته میشود. مختصات سازمانِ چپِ فراگیر در شرایط امروز در جهان و ایران پیشرفت اجتماعی بویژه در راستای ایجاد یک جامعه دمکراتیک و عادلانه تا حدی به فعالیتهای سازمان داده شدهِ که  درعین حال ازانواع فلسفه های اجتماعی آزادیخواهانه و عدالتجویانه ریشه گرفته باشند، نیازمند است. در میان جنبش وسیع و متنوع سوسیالیستی سوال این است که آیا چه اشکالی از فعالیتهای گروهی میتوانند که در حینادامه مطلب