فهرست

آبان, ۱۳۹۲

 

حقوق بشر غربی  و  توالت  شرقی  

چند روز پیش در همین دنیای مجازی خواندم که روزی هم تحت عنوان روز جهانی توالت وجود دارد! اگر تا همین چند ماه پیش این مطلب را می دیدم من هم مثل خیلی از شما که جایتان گرم است و توالت راحتی دارید! که الان این متن را می خوانید و فحش می دهید! شاید فحشی نثار آنی می کردم که این روز عزیز را نامگذاری کرده! اما از آنجا که من هم مثل شما چیزهایی از حقوق بشر شنیده ام و برایش احترام قائلم وظیفه ی خودم دیدم کهادامه مطلب