فهرست

اردیبهشت, ۱۳۹۱

 

۸ «سرکرده» برعلیه ۶میلیارد انسان

۸ «سرکرده» برعلیه ۶میلیارد انسان در جریان تمام جنگهای قرون و اعصار گذشته، پناه بردن به قلعه، به عنوان یک تاکتیک محکوم به تسلیم و شکست بود. این نوع دفاع همچنانکه تجربه تلخ آنها نیز ثابت کرد، از روی درماندگی و ناچاری، در نتیجه ضعف سپاه ونا امیدی سرکردگان بکار گرفته می شد. سرکردگان ناتوان و نا امید،  به امید معجزه و فرجی سپاه خویش را به درون قلعه ای می کشاندند ولی همیشه ، در اثر ادامه محاصره از سوی رقیب، با شکست تلخ و ناگوار پایان می یافت.ادامه مطلب


و نشست خورشید

و نشست خورشید محمد ف آژن – کابل   ای تو سازنده ای دنیای نوین کارگر – برخیز جان به لب آمده اشکم به فغان می سوزد یاد آر همت پاریس کهن از کران تا به کران غرش نبض زمان مژده ناب بشر اکتوبر هان کجایی که بر نخ نخ خاک خون جاریست امپراتوری غارت دست قحطی زدگان می گیرد!! شرم باد هر نفس زندگی این صبح و سحر آزادی گر نگیرم رهی تو و نشانم شیهه مست ترا بر دل خاک کارگر لنگر انداز به میدان نبرد مرتدان گردادامه مطلب


بدترین نوع حکومت!

بدترین نوع حکومت!   شعر از : آذرخش   به قهر وزور و با تزویر و حیلت مسلط شد بما این حاکمیت اساس سلطنت چون شد نگونسار بدست توده با عزم وهمت زمام مملکت، یکباره افتاد بدست شیخ شوم دیو سیرت جهان،د ر کام تاریکی فرو رفت چو ملا تکیه زد برتخت قدرت دریغ از انقلاب رفته برباد دریغ از آن،تلف گردیده فرصت پس ازآن رزم و آن پیکار خونین پس از آن جنب و جوش و آن حمیت بشهر شور و شادی شد مسلط سپاه جهل و استبداد وادامه مطلب


سرگذشت آقای چوخ بخت یوخ (چوخ بختیار) قسمت ۲

گفتیم که تب سیاسی آقای چوخ بخت یوخ همراه با فروکش کردن فعالیت های سیاسی خارج کشور فرو نشست . پس از آن در هیچ مراسمی پیدایش نمیشد . میگفت (( اینها دکان باز کرده اند ، چهار نفر و نصفی آدم چکار میتوانند بکنند ؟ کسی به اینها گوش نمید هد )) . اما اینرا پیش هر کسی نمی گفت ، تنها به خانم میگفت . آنهم موقعی که خانم دلش هوای مجالس میکرد . در کنار این همه مشغله سیاسی آقای چوخ بخت یوخ میبایست به فکر زندگیادامه مطلب