فهرست

دی, ۱۳۹۰

 

کشتار کولبران کرد توسط ارتش فاشیست ترکیه  را قویا محکوم میکنیم !

شب گذشته هواپیماهای ارتش فاشیست ترکیه در ادامه حملات جنون آمیز و جنایتکارانه علیه مردم بیدفاع کرد ، کولبرانی را که کالاهایی نظیر شکر و سوخت را به قاچاق از کردستان عراق به کردستان ترکیه حمل میکردند مورد حمله قرار دادند و طی این اقدام ضد انسانی بیش از ۳۵ تن از این افراد زحمتکش کشته شده و تعدادی نیز بشدت مجروح گردیدند . ارتش جنایتکار ترکیه اقدامات ضد انسانی خویش بر علیه زحمتکشان کرد را با عملیات برعلیه چریکهای حزب کارگران کردستان PKK همواره توجیه نموده اند . عملیاتادامه مطلب