فهرست

مرداد, ۱۳۹۰

 

فتوای جهاد و وحشیگری علیه خلق کرد

در ۲۸ مرداد ۵۸ از جانب خمینی جنایتکار ،ارتش سرکوبگر هجوم گسترده خویش را علیه کردستان و دستاوردهای دمکراتیک خلق کرد آغاز نمود . ظهر روز ۲۸ مرداد و هنگامی که رادیو ارتجاع ضمن تبلیغات جنون آمیز و شونیستی << جهاد مقدس >> خمینی علیه زحمتکشان خلق کرد را همراه با ترس و وحشیگری اعلام نمود ، عظمت جنبش خلق کرد و حقانیت مبارزه ای را به نمایش گذاشت که میلیونها کارگر و زحمتکش در صفوف پولادین ، فعالین مبتکر آن بودند . جنبشی که ستونهای حاکمیت ضدانقلابی جمهوری اسلامیادامه مطلب


هجوم گله های مزدور سپاه پاسداران و انصار الاسلام به  پایگاه های حزب حیات ازاد کردستان ( پژاک) محکوم به شکست است !

  بعد از مدت زمان مدیدی از توپباران و بمباران کردن مناطق تحت نفوذ گریلاهای حزب حیات آزاد کردستان (پژاک ) واقع در کوهستان های قندیل بالاخره گله های مزدور سپاه پاسداران با همکاری مرتجعین اسلامی انصار الاسلام عملیات زمینی علیه گریلاهای پژاک را آغاز نموده و درگیریهای سختی در کوهستان قندیل آغاز گردید که در روز نخست دهها تن از مهاجمین مرتجع  توسط گریلاهای پژاک به هلاکت رسیدند . جمهوری اسلامی بمنظور انحراف افکار عمومی داخلی و بین المللی از بحرانهای گریبانگیر داخلی خویش در پی ماجراجویی و بحرانادامه مطلب


رشد و گسترش سلفی گری!

سلفی کیست و سلفی گری چیست ؟ برای درک بیشتر موضوع و بدرستی از جریان سلفی گری بعنوان شاخه ای از مذهب اسلام اطلاع حاصل نمائیم که این شاخه از مذهب اسلام از چه تفکراتی پیروی میکند لازم است ابتدا و بطور مختصر نگاهی به اسلام بیندازیم و تاریخ مختصر آنرا مرور کنیم . بخاطر اینکه سلفی گری چیزی نیست جز شیوه یی از شیوه های تفکر اسلام و در خدمت آن قرار دارد و در زمان و مکان مقتضی این شیوه تفکر و نگرش از مسائل اسلامی بروز میکندادامه مطلب