فهرست

بهمن, ۱۳۸۹

 

انقلابیون کمونیست کابوس همیشگی بورژوازی

             انقلابیون کمونیست کابوس همیشگی بورژوازی    عظمت و ارزش حرکت رفقای سیاهکل و تاثیر شگرف آن بر جنبش کمونیستی ایران را نه تنها هیچ وجدان انقلابی و کمونیست نمیتواند منکر باشد بلکه بورژوازی هم همواره به آن معترف بوده و بعد از گذشت چهل سال از این حماسه ، راهی که این رفقا ترسیم کردند مانند یک کابوس دهشتناک همراه همیشگی کارگزاران بورژوازی است و در تلویزیونهای خود ( BBC وVOA ) صریحا آن را به تصویر کشیدند .   در چهلمین سالگرد این حماسه بزرگ BBC فارسی درادامه مطلب