فهرست

آذر, ۱۳۸۹

 

سلاح شیمیائی به ا بتکار اسرا ئیل به ایران و عراق انتقال یافت! اسناد دو دهه مناسبات پنهان میان امریکا، ایران و عراق

سلاح شیمیائی به ا بتکار اسرا ئیل به ایران و عراق انتقال یافت! اسناد دو دهه مناسبات پنهان میان امریکا، ایران و عراق  بخش اول ترجمه بایرام منصوری اخیرا گزارش مشروحی تحت عنوان اسناد روابط آمریکا و عراق منتشر شده است که در آن اشاراتی نیز به روابط مشابه با جمهوری اسلامی در طول دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان و پدر جورج دبلیو بوش شده است. این گزارش نشان می دهد که چگونه حاکمیت جمهوری اسلامی، بدون آگاهی مردم و محروم کردن میلیون ها ایرانی که با شرکت در یکادامه مطلب


شانزده آذر ؛ سمبل استقامت و پایداری دانشجویان

شانزده آذر ؛ سمبل استقامت و پایداری دانشجویان   دانشگاهها از بدو تشکیل مراکزی بوده اند که فرزندان اقشار و طبقات مختلف که در محیط های متفاوت با امکانات مختلف رشد کرده و پرورش یافته و اغلب شرایط سخت زندگی ؛ نابسامانیها و فقر و تنگدستی و اختلافات طبقاتی وحشتناک را با تمام وجود تجربه کرده اند ؛ راه یافته و با آشنایی با اندیشه های نو ؛ به معترضین همیشگی رژیمهای مستبد و سفاک و استثمارگر بدل میگردند . رژیم جنایتکار و مستبد پهلوی همیشه کوشید با ترفند هایادامه مطلب