فهرست

تیر, ۱۳۸۹

 

یاداشت سیاسی اؤیرنجی: نقش جنبش دانشجویی آذربایجان در سیر تکاملی حرکت ملی آذربایجان جنوبی

یاداشت سیاسی اؤیرنجی: نقش جنبش دانشجویی آذربایجان در سیر تکاملی حرکت ملی آذربایجان جنوبی زمانی که صحبت از یک جنبش و حرکت مستقل با هویت خاص خود میشود در نظر گرفتن دو مسئله امری اجتناب ناپذیر می نماید. این دو مسئله را میتوان در مشخص کردن هدف و انتخاب و نحوه ی پیمودن مسیر تا رسیدن به هدف دانست. مطمئنا هر حرکت خاصی دارای هدف خاصی می باشد که مختص آن حرکت بوده و متکی بر نظرات صاحبان فکر و اندیشه و فعالان آن حرکت می باشد. نگاهی به اهدافادامه مطلب