فهرست

بهمن, ۱۳۸۸

 

ازقیام تا قیام

ازقیام تا قیام کنفرانس احزاب وسازمانهای کمونیست وچپ ایران درباره تحولات جاری   در روزهای پایانی سال  ۸۸  کنفرانسی باحضور نمایندگان  احزاب وسازمانهای  انقلابی پیرامون  ماهیت وسمت و سوی جنبش های اجتماعی  اخیر درایران  و چشم انداز تحولات آینده و وظایف ما ،برگزار میگردد. از شما دعوت میکنیم  دراین سمینار حضور بهم رسانیده و در مباحث آن  فعالانه شرکت کنید نمایندگان  رهبری احزاب وسازمانهای زیر دراین نشست  سخنرانی خواهند کرد  ووقت معینی نیز برای  اعلام نظرات  شرکت کنندگان درجلسه و پرسش و پاسخ   درنظر گرفته شده است. راه کارگر (ادامه مطلب