فهرست

بهمن, ۱۳۸۶

 

۲۲ بهمن سمبل تجلی قدرت توده ها.

بار دیگر سالگرد قیام ۲۲ بهمن فرا رسیده قیامی که گفته ها و نا گفته های بسیاری در خو داشته قیامی که به وضوح نشان داد در برابر قدرت اتحاد و همبستگی توده ها هیچ نیرویی را یارای ایستادن نیست و به وضوح نشان داد که توده های متحد و بپا خواسته برای تحقق آزادی و برابری نیازمند هدایت و رهبری سازمان یافته هستند. یکبار دیگر به عینه ثابت کرد که امپریالیسم و بورژوازی برای مهار حرکتهای اعتراضی و انقلاب توده ها از هیچ اقدامی رویگردان نیست.    تحولات زمستانادامه مطلب


روایت فرخ نگهداروعذربدترازگناه

    روایت فرخ نگهداروعذربدترازگناه            فرخ قهرمانی اخیرا ًنقدی در روشنگری، تحت عنوان « جرقه ای ازدورخ» منتشر شد، که نویسنده آقای فرخ نگهدار را مخاطب قرار داده، و مسائلی را طرح نموده است۰چند روزپس از درج این مطلب پاسخی از طرف آقای نگهدار با عنوان « علی اکبرعزیز! جهت اطلاع می نویسم» در همان سایت منتشر شد،که مرا وا داشت تا این چند سطررا بنویسم۰ اگراز نوع نگارش آقای نگهدار، که گوئی نامه نگاری پدری با پسر،یا استادی با شاگردش است بگذریم،۳ صفحه پاسخ آقای نگهدار صرف آسمان ریسمان کردن بحثادامه مطلب


کمونیسم علمی

کمونیسم علمی به پیشم مرگ نقابی سهمگین بر چهره می آید به راهم می نشیند ، راه می بندد دلم از مرگ بیزار است که مرگ اهرمن خو آدمیخوار است ولی آندم که نیکی وبدی را گاه پیکار است فرو رفتن به کام مرگ شیرین است همین بایسته آزادگی این است زنده باد آزادگی ، زنده باد سوسیالیسم محمد زهری پیشگفتار: در بررسی هر دانشی باید مقدم بر هر چیزباید روشن ساخت که موضوع پژوهش آن دانش چیست و چه چیزی به انسانها می دهد ، یعنی چه هدف اجتماعیادامه مطلب


تاسیس حزب چپ درآلمان گزارش از : ناهید جعفرپور

تاسیس حزب چپ درآلمان گزارش از : ناهید جعفرپور بخش اول و دوم توضیح مترجم : در روز ۲۲ اکتبر ۲۰۰۶ در شهر ارفورت شرق آلمان طرحی از سوی حزب ” پ د اس ” و ” واسگ” ( واسگ ائتلافی از چندین سازمان چپ مارکسیتی و تروتسکیستی و چپ های منفرد) برای وحدت این دو حزب و تاسیس حزب چپ آلمان مورد گفتگو و امضا قرار گرفت. قرار شد این طرح در هفته های آینده در اختیار بدنه هر دو حزب برای بحث و تبادل نظر و ارائه پیشنهاداتادامه مطلب