فهرست

شهریور, ۱۳۸۶

 

دستگیری  ۱۶ نفر از پناهجویان ایرانی در ترکیه  وخطر دیپورت آنها به ایران

طبق اطلاعات موثق ، روز پنجشنبه  ۲۲ مارس پلیس ترکیه با یورش به محل تردد پناهجویان در شهر استانبول،  ۱۶ نفر از پناهجویان ایرانی را دستگیر  و به بازداشتگاه محل  انتقال میدهند . دستگیری توام باخشونت پناهجویان ایرانی و انتقال آنها به  پلیس انتظامی محل و  سپس  تحویل آنها به  «شعبه یابانجی »  نشان میدهد که ماموران ترکیه قصد دارند این پناهجویان  را به ایران دیپورت کنند .  این پناهجویان هم اکنون در «یابانجی شعبه» قوم کاپی استانبول، دربازداشت به سر میبرند و احتمال اینکه تا   دوسه روز دیگر دیپورتادامه مطلب