فهرست

بهمن, ۱۳۸۵

 

پیام همبستگی به کمیته مرکزی و اعضا وهواداران کومه له بمناسبت ۲۶ بهمن روز کومه له

  رفقا!  بدینوسیله فرا رسیدن  ۲۶ بهمن روزکومه له  را به شما و کارگران و زخمتکشان کردستان شادباش می گوئیم.  روزکومه له  یاد آور انسانهائی است که دریکی از سیاه ترین دوران تاریخ سازمان کومه له رابمنظور رسیدن به آزادی و سوسیالسم  بنیان گذاشتند. سازمانی که سه دهه است پرچم مبارزه  علیه ستم و استثمار و زور و سرکوب را درکردستان برافراشته نگه داشته است. کومه له  برای کارگران و زحمتکشان ایران بویژه کردستان نام نا شناخته ای نیست ، روزکومه له برای آنها یاد آور مبارزه انقلابی  وازخودگذشتگی انسانهائیادامه مطلب


چون سیاهکل آغاز خواهد شد

چون سیاهکل آغاز خواهد شد                     همه چیزاز جنگل آغاز شد تا سیاهی شب دریده شود حریم ، حرم امنیت وثبات با سرب داغ به مصاف کشیده شد   خواندند در شبانگاهان تلخ عشق را وآزادی را بی هیچ هراسی از مرگ سینه در برابر گلوله قراردادند وچیتگر واوین را آبیاری نمودند   هنگامی که رمیدگان ودریوزه گان این یله داده گان در برهوت تنها تیرگی ننگ را  بر تارک پیشانیشان نقش زده بودند وبر دروازه دهانشان یاس وسرخوردگی تاری از نا امیدی  تنیده بود   همه چیز ازادامه مطلب


کـشتارگاهها را تعطیل کنیم!

کـشتارگاهها را تعطیل کنیم! چند روز پیش( ۲۲ماه ژانویه سال جاری)، همه خبرگزاریها، کشته شدن ۷۸نفـر و زخمی شدن ۱۶۰نفـر را در بغداد به جهان مخابره کردند. کشته شدگان همان روز را مجموعا ١٢٠نـفـر و زخمی ها را صـدها(!؟) نـفـر اعلام کردند. همین دو روز پیش( ٢۷ژانویه ٢۰٠۷)، آمریکا از کشتن ٢۵۰«تروریست» در اطراف شهر کربلای عراق خبر داد. روز قبل از آن هم ١٧۰نفر در این کشور کشته شد. اگر به این ارقام، دهها کشته این کشور در انفجارات مختلف را اضافه کـنیم، آیا می توان گـفت: عراق بهادامه مطلب


سلسله بحث های چپ های آلمان – بخش آخر چپ جدید باید سوسیالیستی باشد

سلسله بحث های چپ های آلمان – بخش آخر چپ جدید باید سوسیالیستی باشد هانس مودروف – مترجم: ناهید جعفرپور استفاده از نام “چپ” به تنهائی بیانگر هیچگونه پایگاه اجتماعی تعیین کننده ای نیست. تنها وتنها چپ سوسیالیست می تواند این پایگاه و مقام را در اجتماع بیابد. … اخبار روز: www.akhbar-rooz.com دوشنبه  ۹ بهمن ۱٣٨۵ –  ۲۹ ژانویه ۲۰۰۷ چند مسئله اساسی در باره شکل گیری حزب بیش از یکسال است که فراکسیون چپ با ۵٣ نماینده به مجلس آلمان راه یافته است. از آنجا که پشت این ۵٣ادامه مطلب


زنانِ انقلابِ اکتبر

زنانِ انقلابِ اکتبر برگردان : نادرساده عکس : تبعیدیان روس درسیبری Armand Lnes (Jelisaweta Fjdorowana)1874-1920 وی درپاریس تولد یافت. فعال جنبش زنان و عضو بین الملل کمونیستی بود و از سال ۱۹۰۴ به عضویت گروههای کمونیستی درآمد و ۱۹۰۷ شرکت کرده ازسال ۱۹۰۹ مجبور به مهاجرت گردید و درفرانسه اقامت گزید و درآنجا درمدرسه ی – فعالانه در انقلاب ۱۹۰۵ حزبی معلم بود. هنگام جنگ جهانی در کنفرانس بلشویکها در بِرن شرکت کرد و به نماینده گی ازبلشویکها در کنفرانسهای دیگر منجمله کنفرانس بین المللی زنان شرکت کرد. بعدازانقلاب فوریهادامه مطلب


چون سیاهکل آغاز خواهد شد

همه چیزاز جنگل آغاز شد تا سیاهی شب دریده شود حریم ، حرم امنیت وثبات با سرب داغ به مصاف کشیده شد   خواندند در شبانگاهان تلخ عشق را وآزادی را بی هیچ هراسی از مرگ سینه در برابر گلوله قراردادند وچیتگر واوین را آبیاری نمودند   هنگامی که رمیدگان ودریوزه گان این یله داده گان در برهوت تنها تیرگی ننگ را  بر تارک پیشانیشان نقش زده بودند وبر دروازه دهانشان یاس وسرخوردگی تاری از نا امیدی  تنیده بود   همه چیز از جنگل آغاز شد از حیات سازمان عشقادامه مطلب