فهرست

آذر, ۱۳۸۵

 

گرامی باد  خاطره پرفروغ جان باختگان ۱۶ آذر

 در آستانه ۱۶ آذر قرار داریم. بعد از جان باختن دانشجویان انقلابی دانشگاه تهران ،شریعت رضوی  ، قندچی و بزرگ نیا  درتظاهرات ضد آمریکائی  و ضد استبدادی  دانشگاه تهران در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ ،  این روزبعنوان روز دانشجو نام گذاری شد  و درتاریخ مبارزات  آزادیخواهانه و برابری طلبانه  دانشجویان ایران به ثبت رسید . ار آن پس دانشجویان  همه ساله در سراسر ایران  با تعطیل کلاسهای درس  و برگزاری تجمعات اعتراضی  و تشدید مبارزه آزادیخواهانه خود، این روز را گرامی میدارند . در دوران رژیم ستم شاهی آکسیونهای مبارزاتی وادامه مطلب