فهرست

تیر, ۱۳۸۵

 

درباره وقاپع اخپر در اپران کارگران و توده های زحمتکش!

اعلامیه کمیته ایالتی اذرباپجان سازمان اتحاد فداییان کمونپست درباره وقاپع اخپر در اپران کارگران و توده های زحمتکش! رژپم جنا پت کار و دد منش  جمهوری اسلامی با با دست یازیدن به جناپت و سرکوب بعد از« انتخابات» قلابی بار دپگر چهره کرپه و جنا پتکارانه اش را در معرض دپد همگان قرار داد و به همه سرمایه داران داخلی و خارجی نوپد دوره جدپدی از استثمار و غارت ملپونها توده فلاکت زده در ایران را داد .و در عپن حال نشان داد که حتی تحمل محا فل خودی راادامه مطلب


از حق پناهجویان برای دریافت اقامت پشتیبانی کنیم

باخبر شدیم که چهارنفر از پناجویان ایرانی که مدت هشت سال است  از جهنم جمهوری اسلامی گریخته و به آلمان پناه آورده اند  بدنبال عدم رسیدگی به تقاضای  برحق اقامت شان درآلمان از حداقل امکانات قانونی نیز محروم شده اند ، مسئولین شهرداری شهر لئون اجازه کار آنها را پس گرفته و از محل سکونتشان درهایم بیرون کرده اند. اکنون بیش از یک هفته است که این انسانهای بی پناه درمقابل شهرداری  به سر میبرند.د این پناهجویان دراین مدت همواره مورد تحقیر وتوهین ورفتار غیر انسانی  مسئولین اداره خارجیها وادامه مطلب


انقلاب بهمن: نضج گیری، اوج یابی و شکست آن!

  انقلاب بهمن: نضج گیری، اوج یابی و شکست آن!     اکبر تک دهقان ۳۰ خرداد ۱۳۸۵ – ۲۰  ژوئن ۲۰۰۶ انقلاب بهمن، بزرگترین تحول سیاسی  پس از آغاز توسعه سرمایه داری در ایران، محسوب میشود. این انقلاب خود طی چندین مرحله نضج گرفته، به مرحله شکوفایی و اوج قدرت خود رسیده، در نبود یک نیروی رهبری کننده، در مصاف با درنده خویی غیر قابل تصور رژیم اسلامی، در هم شکست. ۱- مقطع کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ که به شکست جنبشهای کارگری- دموکراتیک دهه ۲۰ تا ۳۰ منجرادامه مطلب


درگردهمائی زنان شرکت کرده و ازخواستهای آنهاحمایت کنیم

  اخیرا بخشی از فعالین جنبش زنان  با فراخوان گردهمائی در  میدان هفت تیر  اعلام کرده اند که « همه شهروندانى که به نقض حقوق زنان در قوانین موجود اعتراض دارند، مى خواهیم به گردهم آیى که به این منظور درروزدوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۵ (ساعت ۵ الى ۶ بعدازظهر در میدان هفتت تیر ) برگزار می شود، بپیوندند .» از جمله خواسته های مطروحه در اطلاعیه این گردهمائی  عبارتند از« منع چندهمسری، لغو حق طلاق یکطرفه مرد، حق ولایت و حضانت بر فرزند توسط پدر و مادر به طورادامه مطلب


سیستان و بلوچستان: سرزمین محرومیت و مقاومت!

سیستان و بلوچستان:                                    سرزمین محرومیت و مقاومت!   اکبر تک دهقان ۱۶ خرداد ۱۳۸۵- ۶ ژوئن ۲۰۰۶ طی چند ماه اخیر، مشخصاً از انتهای سال گذشته، گروهی تحت عنوان ” سازمان جندالله ایران” که خود را نزدیک به شهروندان بلوچ با سنت مذهبی سنی معرفی نموده، دست به اقدامات مسلحانه، علیه رژیم ترور اسلامی زده است. بعلت وجود برخی زمینه های مذهبی، قومی و موضوعاتی نظیر فعال بودن باندهای قاچاق مواد مخدر در منطقه، سازمانها و فعالین چپ نسبت به آن با بی تفاوتی برخورد نموده اند؛ این اماادامه مطلب