فهرست

اردیبهشت, ۱۳۸۵

 

آزادی بیان از دیدگاه ما

  آزادی بیان از دیدگاه ما در جواب به مباحثی که بین خوانند گان نشریه در شماره قبل درگرفت دراینحا من قصد  جواب دادن به دلیلی را دارم، که اکثر مخالفین آزادی بیان به آن استناد کرده اند   “این رو برای آقای سردبیر  می نویسم من کاملا به آزادی بیان معتقدم و می گم همه باید عقایدشون رو بدون توهین به هم بنویسن و بگن ولی این خانم(ترانه ای از شمیم مندرج در شماره قبل نشریه) داره به عقاید ما توهین می کنه در واقع شما هم که داریدادامه مطلب


جنایتکاران اصلاح طلب شدند

جنایتکاران اصلاح طلب شدند   و جنایتکاران تا توانستند کشتند  و شقه شقه کردند از دیار یقین سیاه آمده بودند گویی و یقین داشتند که تجاوز به دختران باکره خدمتی است الهی به قربانیان و یقین داشتند که زجرکش کردن زندانی هدیه ایست پیشکش از این سوی جهان به آن سوی و یقین داشتند که شکنجه درمان درد است  برای اصلاح و ارشاد قربانی   و گناه را تخفیف می دهد و یقین داشتند که ….. عذاب دنیوی تحفه ایست برای تخفیف عذاب اخروی چرا که آنها صاحبان این جهانادامه مطلب


برگزاری مراسم اول ماه مه در پیکان شهر

برگزاری مراسم اول ماه مه  در پیکان شهر دیروز روز جهانی کار گر به در  خواست کمیته بیکاران تهران وحومه در شهرک پیکان شهر مراسمی با حضور تعدادی از کارگران بی کار واخراجی وحضور تعدادی از  کارگران شاغل بر گذار شد در این مراسم ابتدا مجری برنامه پس از اعلام ومعرفی برنامه ها از حاضرین برای شرکت در این برنامه تشکر نمود ابتدا تعداد زیادی در سالن نبود ولی رفته رفته بر تعداد شرکت کننده ها افزوده شد پس از معرفی بر نامه ها نمایشنامه عباس اقا توسط تعدادی ازادامه مطلب