فهرست

خرداد, ۱۳۸۴

 

دیروز دوشنبه اول خرداد خیزش توده های مردم شهرهای تبریز

  دیروز دوشنبه  اول خرداد  خیزش توده های مردم شهرهای تبریز زنجان وارومیه  به بهانه اعتراض به چاپ کاریکاتوری همراه با مطالبی اهانت آمیز نسبت به مردم آذربایجان،  شروع  وامروز نیز ادامه یافت  . دراین تظاهرات بیش از صدهزارنفر درتبریز وده ها هزارنفر درشهرهای ارومیه، زنجان ، اردبیل ، مراغه وبناب شرکت کردند .دراین تظاهرات هاکه بادخالت  نیروهای سرکوبگر رژیم به خشونت کشیده شد بسیاری از ساختمانهای دولتی  و وسایل نقلیه نیروهای سرکوب به آتش کشیده شدندو صد ها نفرزخمی و عده زیادی از جوانان ودانشجویان دستگیر شده اند. اینادامه مطلب


برنامه یورش نیروهای سرکوبگر به جنبش کارگری وضرورت مقابله با آن !

  درهفته های از سوی رژیم جمهوری اسلامی یورش تازه ای به جنبش کارگری آغاز شده است  که نشان از سرکوبی برنامه ریزی شده وسازمانیافته دارد. پرویز سالار وند کارگر ایران خودرو درتاریخ  ۲۳ فروردین بدنبال حرکت اعتراضی کارگران پیمانکار ربوده میشود که از سرنوشت او هیچگونه اطلاعی دردست نبود . تااینکه اخیرا  وبعد از بیست وپنج روز معلوم میشود که این کارگرمبارز همان روز توسط حراستی های کارخانه دستگیر ودرزیر زمین اداره حراست مورد ضرب وشتم وبازجوئی قرارمیگیرد . وسپس درمکان نامعلومی زندانی میشود که هنوز اطلاعی از سرنوشتادامه مطلب


جوان

جوان          در جبهه هایی که نا برابر بود جنگیدیم    با انفجار هر گلوله                                         پیکره متلاشی انسانها  رفقایمان را دیدیم برای یکدیگر و برای آنها گریستیم که دوستشان داشتیم برای آرزوهای جوانمان   در میان حصارهای جدایی                                      شبهای شکنجه و اضطراب                          با یکدیگر سخن گفتیم                                          سخن از آرزوهای جوانمان          دیدار با دریایی از انسان در میدان آزادی   هنگامه وداع                                                                     با یکدیگر گریستیم و خندیدیم                                            در راهروهای نمور شمال و جنوب                    زندان ایران                  آنان                                                       پیروزمند بر چوبه های دار رفتند                              ادامه مطلب


برگزاری مراسم اول ماه مه در پیکان شهر

برگزاری مراسم اول ماه مه  در پیکان شهر دیروز روز جهانی کار گر به در  خواست کمیته بیکاران تهران وحومه در شهرک پیکان شهر مراسمی با حضور تعدادی از کارگران بی کار واخراجی وحضور تعدادی از  کارگران شاغل بر گذار شد در این مراسم ابتدا مجری برنامه پس از اعلام ومعرفی برنامه ها از حاضرین برای شرکت در این برنامه تشکر نمود ابتدا تعداد زیادی در سالن نبود ولی رفته رفته بر تعداد شرکت کننده ها افزوده شد پس از معرفی بر نامه ها نمایشنامه عباس اقا توسط تعدادی ازادامه مطلب