فهرست

عکس/ تجمع اعتراضی مردم زابل  درمقابل دفتر شورای شهر زابل و گل مالی کردن تابلوی ورودی این محل توسط جوانان خشمگین شنبه ۱۰ شهریورپاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*