فهرست

 اعتصابات و اعتراضات کارگری -عکس

تجمع پرسنل و پیمانکاران مترو نوبنیاد در اعتراض به برای نگرفتن حقوق هشت ماهشون
چجوری میشه بدون حقوق هشت ماه زندگی کرد؟!

اعتصاب و تجمع جرثقیل داران شهر بیرجند مقابل استانداری خراسان جنوبی / ۱۶بهمن

اعتصاب درماشین سازی اراک که روزگاری قطب صنعت ایران بود و بالغ بر۸۰۰۰ نفر درآن به تولید مشغول بودند.امروز با کمتراز۱۰۰۰ نفرپرسنل ۷ ماه حقوق پرداخت نکرده


پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*