فهرست

اطلاعیه ها

  • ازتراکتهای منتشره توسط کمیته ایالتی تهران
  • فراخوان شرکت درآکسیونهای خارج کشوردر پشتیبانی ازمبارزات توده های مردم ایران
  • فراخوان کمیته آذربایجان :توده های کارگر وزحمتکش آذربایجان را به همبستگی با مبارزات توده های مردم درسایر نقاط ایران فرامیخوانیم
  • نباید اجازه دادتظاهرات گسترده توده های کارگر وزحمتکش مردم برعلیه ستم و استثمار وزور سرکوب نظام حاکم ، درجهت منافع جناح های درون حاکمیت وقدرتهای خارجی مصادره شود.
  • پیام سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بمناسبت سال جدید میلادی وگسترش اعتراضات سراسری درایران
  • همه مطالب